Tumblelog by Soup.io
 • ludmilla
 • MsChocolate
 • florentyna
 • defying-gravity
 • cudoku
 • papaja
 • sweetchocolate
 • gucia
 • dusz
 • koszmarek
 • puella13
 • meeds
 • tacisza
 • makemesmilejo
 • guyver
 • agi2805
 • pomimoze
 • ciasteczkowa
 • Agnese
 • whywhywhy
 • cinnamomum
 • shakeme
 • tootsietoots
 • Mickyjames
 • misne
 • dingens
 • lovcie
 • pokrzywa
 • martynkowa
 • xannabelle
 • byheart
 • onesmile
 • imbirimbir
 • nivea
 • cataleya90
 • rotschopf
 • niezwyykla
 • Godislove
 • lovkibejbe
 • mariola
 • pensieve
 • zavas
 • pannacormac
 • miscreant-at-life
 • griber
 • tuptucha
 • bezimienna23
 • Csengee
 • chestnuts
 • stardust
 • Iriss
 • mamfeelsy
 • natlja
 • liquirizja
 • dusielecc
 • KameliaLove
 • timetolove
 • sbguys
 • byebyebabe
 • iwiikiwi
 • bazyliszek
 • nosceteipsum
 • ChocolateMousse
 • Rueda
 • EksperymentUsmiech
 • open-your-heart
 • onlysuch
 • mahidevran
 • BlancheDubois-be-be
 • proof
 • on
 • henrysilas
 • yamigirl
 • hgtr
 • weightlessness
 • zoou
 • onkelotto
 • dzieckopiatku
 • lattemacchiato
 • merriment
 • spiele247net
 • ostatnia-melodia
 • insuffferable
 • TrueHopeLove89
 • lesnystworek
 • sambaanka
 • cathillium
 • naturallnie
 • konwalia
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • halucine
 • darkandtwistyinside
 • nattaly
 • electrovamp
 • doope
 • soulwax
 • cimplowna
 • takiezycieeee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

3834 b57a 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaawaken awaken
2242 454b 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaskrzacik skrzacik
8823 f317 420
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viaLaColie LaColie
Reposted frombluuu bluuu viasillene sillene
Reposted frombluuu bluuu viapodprzykrywka podprzykrywka
2245 d643 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
4432 0575 420
Reposted fromcorvax corvax viaoutofmyhead outofmyhead
8056 8f87 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viafoodforsoul foodforsoul
we just stopped talking
7547 4e19 420
jak najwięcej
4160 1e8c 420
5659 ad6b 420
Reposted frommixtura mixtura viairbjarbirb irbjarbirb
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viairbjarbirb irbjarbirb
4602 41d3 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl