Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

Reposted byberewere berewere

January 05 2018

5963 e852 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

December 23 2017

9972 2f04
Reposted fromvinicius081 vinicius081 viafupduck fupduck

December 22 2017

3326 5903 420
Reposted fromRamme Ramme viaposiputt posiputt

December 18 2017

Reposted fromshakeme shakeme

September 09 2017

August 17 2017

5618 948e
Reposted frombearded bearded viasofias sofias

August 14 2017

5714 7dbd 420
tips.
Reposted fromjagger jagger viateijakool teijakool

July 27 2017

1622 8c66 420
Reposted fromoutoflove outoflove viacoldwater coldwater
1741 64ea 420
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viaOkruszek Okruszek
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek

July 20 2017

6570 15bd 420
Reposted fromgreensky greensky viasofias sofias

July 17 2017

7603 9a7b 420
"Moim zdaniem, największą stratą dzieci w ostatnim trzydziestoleciu jest fakt, że nie istnieje dla nich żadna przestrzeń wolna od dorosłych. Nie ma już drzewa na podwórku, gdzie mogłyby przebywać same. Dawniej dzieci kształtowały swoje kompetencje społeczne w zabawie i komunikacji z innym dziećmi. Takiej możliwości już prawie nie mają, bo nawet kiedy są razem, to dookoła stoją dorośli, którzy się do wszystkiego wtrącają. Na dodatek, często są oni tak idealistycznie usposobieni, że nie tolerują żadnych konfliktów. Niewesoło jest być dzisiaj dzieckiem z tymi dorosłymi, którzy nie odstępują ich na krok. A przy tym zaczyna się w różnych środowiskach pedagogicznych mówić, że dzieci mają wielką potrzebę granic. To po prostu trudne do uwierzenia, bo życie dzieci nigdy nie było bardziej ograniczone niż teraz."
Jesper Juul – Przestrzeń dla rodziny
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapuella13 puella13
8487 4849 420
Reposted fromtwice twice viaforeverrememberme foreverrememberme

July 10 2017

5756 1808 420
Reposted fromblablub blablub viaMagoryan Magoryan
2330 a6e8 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapampampam pampampam

July 04 2017

0814 faed 420

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl